Välkommen till Digital Express

Digital Express (Europe) AB startade verksamheten 1989 huvudsakligen med hårdvara från Digital Equipment, DEC.

I dag är vi distributörer för bl. a. Lantronix och VScom samt ÅF för de flesta fabrikat och produkter.